Uvod u finansijsko prevođenje

Trajanje: 10 nedelja

Oblasti prevođenja:

Monetarna politika, bankarstvo, makroekonomija, bankarski izveštaji, materijali sa pres konferencija, saopštenja za javnost, novinski članci, javne finansije, ekonomske reforme, budžetske reforme, javne investicije, inflacija, fiskalna konsolidacija, ekonomska politika. Finansije i finansijski sistem, novac i monetarna politika, bankarski sistem, revizija. Zelene finansije.

 

Na kursu ćete naučiti:

– Osnovne pojmove iz ekonomije i finansija, i kako da ih prevedete sa engleskog na srpski, i obrnuto

– Odlike finansijskog registra na engleskom

– Koji su referentni izvori i materijali za prevođenje

–  Dos and don’ts prevođenja u oblasti finansija

– Veštine pisanja na engleskom i prevodilačke tehnike

– Zamke u finansijskom prevođenju i kako ih izbeći.

Kurs je namenjen kako studentima, tako i prevodiocima koji bi da se specijalizuju u prevođenju finansija.

Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
38 10 nedelja 420 / /