Kurs simultanog i konsekutivnog prevođenja

Postanite vrhunski konferencijski prevodilac!

U svetu savremenog prevođenja najčešće ćete se sresti sa situacijom kada ćete morati da kombinujete tehnike simultanog i konsekutivnog prevođenja. Sastanak na kojem se razvila diskusija, poslovni ručak koji je postao neformalan ili svakodnevna konferencija za novinare - samo su neke od situacija u kojima morate brzo da razmišljate i da se na licu mesta prilagodite situaciji. U ovakvim prilikama odmah se uoči razlika između dobrog i osrednjeg prevodioca!

Najobimniji i najsloženiji Master Translation kurs će vas pripremiti da se snađete i zablistate upravo u ovakvim situacijama.

Master Translation predavači, nabolji u svetu prevođenja, nesebično će vam preneti godine svog iskustva kroz sate praktičnih vežbi. Uputiće vas kako da se snađete u neočekivanim situacijama, naučiće vas kako da se ne uplašite i kako da odreagujete kada se pojavi potencijalni problem. Trening na terenu će vas na najbolji mogući način uvesti u stvarni svet prevođenja i pripremiti za realnost koja vas već koliko sutra očekuje.

Gostovanja eminentnih predavača iz sveta politike, marketinga, prava, ekonomije i sl, pomoći će vam da što dublje prodrete u suštinu same oblasti koju budete prevodili.

Ne dozvolite sebi da budete prosečni,

sa nama možete da budete najbolji!!!

Program:

 • Kultura i etika usmenog prevođenja, tehnike za savladavanje stresa, pravila javnog nastupa. „Tips for interpreters“ - praktični saveti. Kako izbeći najčešće greške u prevođenju?
 • Mnemoničke veštine - konsekutivno prevođenje bez beleženja.
 • Vežbe sa jednostavnim govornim celinama - akcenat na snalažljivosti i brzini u simultanom prevođenju. Prevazilaženje straha i vežbe koncentracije.
 • Sistem hvatanja beležaka.
 • Institucije EU - Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropska komisija, Sud pravde EU, Evropska centralna banka.
 • Ekonomija: trgovina i tržišno poslovanje. Makroekonomija i mikroekonomija. Ekonomska slika Srbije.
 • Finansije, porezi, berza i računovodstvo. MMF i Svetska banka. Donacije.
 • Unutrašnja i spoljna politika Srbije. Uslovi i proces pridruživanja EU.
 • Prevođenje tema iz oblasti privrednog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti građanskog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti krivičnog prava.
 • Međunarodno pravo i ljudska prava. Zaštita i unapređenje ljudskih prava.
 • Klimatske promene i zaštite prirodne sredine. Ekologija.
 • Prevođenje tema iz oblasti kulture i obrazovne politike. Važnost opšteg obrazovanja usmenog prevodioca.
 • Dodatne teme u skladu sa interesnim sferama polaznika.
Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
80 5 meseci 920 / /

Napomena: Kurs je moguće organizovati sa minimum 2 polaznika / poluindividualna nastava / i u tom slučaju je ukupan broj časova 48 (24 dvočasa), u trajanju od 3 meseca. Cena je ista kao za grupnu nastavu.