Kurs konsekutivnog prevođenja

Zaista ćete uživati učeći od najboljih!

Ova vrsta prevođenja je veoma česta na poslovnim sastancima u mnogim kompanijama, na raznim pregovorima, u sudskim procesima i sl, u svakom slučaju na mestima na kojima je prisutan manji broj ljudi, mada se neretko dešava da se i konferencije za štampu prevode konsekutivno.

Da biste bili dobar konsekutivni prevodilac neophodno je da savladate tehniku beleženja, dobrog pamćenja i koncentracije. Nemojte da se obeshrabrite, sve su to kategorije koje se daju usvojiti i izvežbati.

Na našim treninzima, pored učenja i usavršavanja same tehnike, imaćete priliku i da proširite opšte znanje i obrazovanje iz pojedinih oblasti koje odaberete za sferu vašeg učenja. Naučićete osnovna pravila koja svaki dobar prevodilac konsekutive mora da zna.

Vežbaćete sa profesorima koji imaju veoma bogato iskustvo na polju konsekutivnog prevođenja (na projektima Evropske Unije, Unicefa, međunarodnim bilateralnim pregovorima, političkim skupovima, ekonomskim savetima, kompanijskim sednicama, pres konferencijama…)

Shvatićete još od prvog predavanja da ćete iz naše škole izaći kao dobri prevodioci, sigurni u sebe i spremni da se suočavate sa mnogim izazovima koji vas sutra neminovno očekuju. Bićete spremni da bez straha ili velike treme radite ono što volite, dobro unovčavajući svoje stečeno znanje.

Program:

 • Kultura i etika usmenog prevođenja, tehnike za savladavanje stresa, pravila javnog nastupa. „Tips for interpreters“ - praktični saveti. Kako izbeći najčešće greške u prevođenju?
 • Mnemoničke veštine - konsekutivno prevođenje bez beleženja.
 • Vežbe sa jednostavnim govornim celinama - akcenat na snalažljivosti i brzini u simultanom prevođenju. Prevazilaženje straha i vežbe koncentracije.
 • Sistem hvatanja beležaka.
 • Institucije EU - Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropska komisija, Sud pravde EU, Evropska centralna banka.
 • Ekonomija: trgovina i tržišno poslovanje. Makroekonomija i mikroekonomija. Ekonomska slika Srbije.
 • Finansije, porezi, berza i računovodstvo. MMF i Svetska banka. Donacije.
 • Unutrašnja i spoljna politika Srbije. Uslovi i proces pridruživanja EU.
 • Prevođenje tema iz oblasti privrednog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti građanskog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti krivičnog prava.
 • Međunarodno pravo i ljudska prava. Zaštita i unapređenje ljudskih prava.
 • Klimatske promene i zaštite prirodne sredine. Ekologija.
 • Prevođenje tema iz oblasti kulture i obrazovne politike. Važnost opšteg obrazovanja usmenog prevodioca.
 • Dodatne teme u skladu sa interesnim sferama polaznika.
Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
42 3 meseca 660 / 40