Profesori

UČITE OD NAJBOLJIH!

Dr Andrija Matić - Docent na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Doktorirao je englesku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine je ovlašćeni prevodilac pravnih tekovina Evropske unije u okviru Kancelarije za evropske integracije. Stekao je sertifikat CELTA (Cambridge Certificate of English Language Teaching to Adults). Objavio je dva romana, zbirku priča, naučnu studiju o T. S. Eliotu i više naučnih radova. Višegodišnji prevodilac Ministarstva ekonomije.


Mr Milica Šajin – Izvorni govornik engleskog jezika. Prevodilac engleskog, francuskog i španskog jezika. Na Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales u Strazburu završila master studije prevođenja. Revizor prevoda pravnih publikacija o ljudskim pravima u Savetu Evrope i akreditovani pismeni i usmeni prevodilac u Specijalnom sudu Ujedinjenih Nacija za Liban. Radila kao pismeni i usmeni prevodilac za različite međunarodne institucije i kompanije (Međunarodni krivični sud, Evropski Parlament, RTVE - Španska nacionalna televizija, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Arte francuska/nemačka televizija, ...). Ovlašćeni sudski prevodilac u Južnoafričkoj Republici. Predavala stručni engleski jezik u Francuskoj i Španiji.


Gordana Najčević - Stalni sudski prevodilac za engleski jezik. Dugogodišnji simultani i konsekutivni prevodilac sa ogromnim iskustvom. Bila je angažovana kao prevodilac prilikom poseta Kolina Pauela, Ban Ki Muna i Kofi Anana. Prevodila je u Savetu bezbednosti, NATO sedištu u Briselu, Evropskom parlamentu, Senatu SAD, Savetu Evrope, OEBS kancelariji u Beču, Paktu za stabilnost, Međunarodnoj organizaciji rada... Sarađivala je i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Fondacijom Conrad Adenauer, Svetskom bankom, MMF-om, Narodnom bankom Srbije, Komercijalnom bankom, Jefferson Institute, Deutche Bank, Raiffeisen Bank, Banca Intesa, US Steel, Philip Morris, Price Waterhouse Coopers, Pfizer, RTS, USAID, GTZ/GIZ. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Mr Galina Tudyk - Dugogodišnji simultani, konsekutivni i pisani prevodilac za engleski jezik. Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Stekla zvanje Master Internacionalnih odnosa na United States International University u Najrobiju, Kenija. Radila zaOEBS, Catholic Relief Services, Development Alternatives Inc, WYG International i Austrian Standards Institute. Osim engleskog, govori svahili i nemački jezik. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Mr Verica Hostert – Stalni sudski tumač pri Višem sudu u Beogradu za engleski i italijanski jezik sa dugogodišnjim iskustvom. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu i završila multidisciplinarne master studije drugog stepena iz oblasti upravljanja državom na Univerzitetu La Sapienza u Rimu kao stipendista Ministarstva spoljnih poslova Italije.
Radila je kao simultani, konsekutivni, šišotaž i pisani prevodilac engleskog jezika za međunarodne i diplomatske organizacije (OHR, SFOR, KPMG/Barents Group, BearingPoint, Savet Evrope). Bila je angažovana na projektima Evropske agencije za rekonstrukciju, Svetske banke, ADETEF-a. Na poslovima sudskog i pisanog prevođenja sarađuje sa velikim brojem pravnih i fizičkih lica i državnih institucija. Takođe obavlja i poslove lekture prevoda i naučnih radova na engleskom jeziku (APA, MLA).


Đorđe Ljubišić - Prevodilac i predavač za engleski jezik. Diplomirao na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Na poslovima usmenog i pisanog prevođenja, sarađivao sa velikim brojem pravnih i fizičkih lica i radio na nekoliko EU projekata u Srbiji. Reference: Ministarstvo odbrane RS, Državna revizorska institucija, Poreska uprava, Uprava carina, SIGMA, SECO (Swiss State Secretariat for Economic Affairs), UNDP.


Dr Tijana Parezanović - Doktorirala na Filološkom fakultetu. Asistent za englesku i američku književnost, pismeno prevođenje i studije kulture na Alfa Univerzitetu. Bavi se aktivno književnim prevođenjem. Prevela više od 20 književnih naslova, bavi se naučnim radom, ima više objavljenih radova, učestvovala na više međunarodnih konferencija. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Aleksandar Janković - Profesor, sudski prevodilac i simultani i konsekutivni prevodilac engleskog jezika. Poseduje sertifikat CELTA (Cambridge Certificate of English Language Teaching to Adults). Više od dve decenije se bavi konferencijskim prevođenjem. Reference: US Embassy Belgrade, International Red Cross Committee, OSCE, Microsoft, Deloitte Consulting Overseas Projects LLC, Bearing Point, Credit Agricole, Citadel Asset Management, IREX, Olaf & McAteer ...Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Dijana Jelovac - Magistrand na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1995. godine se aktivno bavi simultanim i konsekutivnim prevođenjem za brojne nevladine organizacije i vodeće kompanije u zemlji i regionu. Sudski tumač za engleski jezik. Reference: EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), USAID, CIDA (Canadian International Development Agency), UN - HABITAT, NCSC (National Center for State Courts), Booz Allen Hamilton, Siemens, ambasade Kanade i Amerike. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Milica Maravić - Profesor i lektor engleskog jezika. Kvalifikovani prevodilac Kancelarije za EU integracije Republike Srbije. Bavi se prevođenjem različitih direktiva i uredbi pravnih tekovina EU. Menadžer prevodilačkih projekata, višegodišnji prevodilac, lektor i korektor za Eurotranslate Srbija. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije. Bavi se književnim prevođenjem.


Mr Gordana Vekarić – Profesor, sudski prevodilac za engleski i sudski prevodilac za italijanski jezik. Predavač za engleski jezik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Stekla akademsko zvanje mastera na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta. Doktorand na odseku za jezik istog fakulteta. Od 1991 sudski prevodilac za engleski i italijanski jezik. Aktivna kao simultani prevodilac. Član Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije. Oblasti naučnog interesovanja: ESP, akademsko pisanje.


Dr Ksenija Aykut - Rođena 1960. u Beogradu. Doktor nauka, vanredni profesor za turski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Aktivni prevodilac sa prevedenih više hiljada stranica stručnih tekstova sa turskog na srpski i obratno. Angažovana je za konsekutivno i simultano prevođenje na najvišem državnom nivou. Takođe obavlja i poslove lekture prevoda. 1990. godine je imenovana za stalnog sudskog tumača pri Okružnom sudu u Beogradu. Jedan je od najzaposlenijih prevodilaca turskog jezika kod nas. Bavi se književnim prevođjenjem, posebno prevođenjem pripovedaka i poezije. Autor je više monografija i velikog broja stručnih radova iz oblasti turskog jezika, književnosti i kulture. Piše i objavljuje radove na srpskom i turskom. Autor je audio kursa za učenje turskog jezika u ediciji »Znanje-izdanje«. Dobitnik je nagrade za orijentalistiku »Dr Ivan Šop« za 2010. godinu.


Vesna Jarčov - usmeni i pisani prevodilac i sudski tumač za arapski jezik. Diplomirala je 1978. na Filološkom fakultetu u Beogradu - odsek za orijentalnu filologiju. Po završetku studija boravila na specijalizaciji u Iraku na Univerzitetu “ al- Mustansirija“ u Bagdadu. Od 1980 do 2006. aktivno i profesionalno se bavila pisanim i konsekutivnim prevođenjem na visokom državnom nivou, radeći najpre u Prevodilačkoj službi Saveznog izvršnog veća (13 godina), a zatim u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (13 godina). Član je Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Bashar AlHadla - usmeni i pisani prevodilac za arapski i engleski jezik. Rođen u Mosulu, Irak. Predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, katedra za orijentalistiku. Diplomirao engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Mosulu. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu za političke nauke u Beogradu. Član je Udruženja prevodilaca Iraka, Udruženja kaligrafa Iraka i Svetskog udruženja prevodilaca arapskog.


Faysal Abbasher - bilingvista koji govori arapski i srpski jezik. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Libiji, fakultet u Beogradu. Dugogodišnji prevodilac Jugoslav Arab presa (Yugoslav Arab Press). Višegodišnji simultani prevodilac u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, pri ambasadi Republike Srbije u Tripoliju, tokom brojnih poseta državnih delegacija. Radio je i kao simultani prevodilac za Nacionalni demokratski institut. Član je Jugoslovensko-arapskog udruženja za prijateljstvo i saradnju. Član je Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Timothy Johnston (Chicago,USA) - Profesor lingvistike na Simer College (Chicago). Živi u Srbiji od 2006. godine i intezivno se bavi predavanjem engleskog jezika, prevođenjem sa srpskog na engleski i lekturom. Stalni saradnik Instituta istorije Beograda, Pravnog Fakulteta, FON-a, Prirodno matematičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Biblioteke grada Beograda, Kulturnog centra REX i Američkog kutka.


Sanja Lončar - Bilingualni govornik srpskog i engleskog. Gimnaziju i fakultet završila u Južnoafričkoj Republici, a nakon toga se usavršavala, živela i radila u SAD. Završila je i master studije političkih nauka. Nakon povratka u Srbiju, radila u nekoliko renomiranih škola stranih jezika kao predavač engleskog od početnog do najvišeg nivoa. Učestvovala na brojnim stručnim sajmovima i seminarima.


Tatjana Šuković - rođena 3.oktobra 1969. u Beogradu; diplomirala 1992. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za kineski jezik i književnost, diplomski rad "Istorijsko i fiktivno u romanima dinastije Ming". Studijsku godinu 1990/1991 kao stipendista vlade NR Kine provela na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu. Upisala postdiplomske studije na odseku "Nauka o književnosti", položila stručne ispite. Septembra 1999. godine počela da radi kao profesor kineskog jezika u Filološkoj gimnaziji. Uporedo nastavila da se bavi konsekutivnim i pisanim prevodima u Vladi Srbije, Privrednoj komori Srbije i mnogim kompanijama u zemlji. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Mr Ljiljana Vulović - Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Viši lektor za grčki jezik na Filološkom fakultetu na Katedri za neohelenske studije, grupa za grčki jezik i književnost. Sudski prevodilac za grčki jezik sa višegodišnjim iskustvom. Radila je kao predavač i načelnik Katedre za strane jezike Vojne akademije Vojske Jugoslavije. Stipendista Vojske Jugoslavije na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.Član ispitne komisije za proveru grčkog jezika na B2/CEFR nivou, za potrebe Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, Akademije za diplomatiju. Član Asocijacije neohelenista Srbije „Jorgos Seferis“ i član Udruženja za interbalkansku saradnju „Rigina Karta“. Autor je više knjiga, objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti jezika i lingvističke analize.


Mr Jelena Atlagić - Asistent na katedri za neohelenske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na Univerzitetu u Patri i Institutu za proučavanje balkanskih studija u Solunu. Tokom 2002. godine bila je stipendista Fondacije "Kosta & Eleni Urani". U saradnji sa Centrom za grčki jezik u Solunu, za potrebe projekta Ministarstva kulture Republike Grčke, sastavila bibliografiju prevedenih dela savremene grčke književnosti na srpski jezik od 1998. do 2008. godine. Član Asocijacije neohelenista „Jorgos Seferis“.


Ana Marić - Simultani i konsekutivni prevodilac i sudski prevodilac za francuski jezik. Radila je kao dugogodišnji prevdilac u ambasad Alžira. Osnivač je i vlasnik jedne od navećih prevodičačkih agencija za francuski jezik. Od 2001. se aktivno bavi usmenim prevođenjem. Reference: Francuska ambasada; luksemburško Ministarstvo za socijalno osiguranje; Ministarstvo za međunarodne odnose i frankofoniju Kvebeka; Fondacija Friedrich Ebert; Privredna komora Srbije; Ministarstvo za rad i socijalnu politiku; Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.


Mr Tanja Dinić - Magistar, profesor francuskog jezika na Saobraćajnom i Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao stručni prevodilac u Energoprojektu za francuski i engleski jezik. Bila je predavač za pisano ekonomsko-pravno i tehničko prevođenje sa srpskog i francuskog jezika na specijalističkim studijama stručnog prevođenja u organizaciji ESIT-a iz Pariza (École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs), FPN-a i AAOM-a iz Beograda. U tu svrhu, kao stipendista francuske vlade, prethodno je boravila u Parizu na stručnom usavršavanju za nastavnike prevođenja i teorije prevođenja na pomenutom ESIT-u. Bila je članica ispitnih komisija za DALF/DELF (C1, B2) pri Francuskom kulturnom centru u Beogradu. Autorka je Francusko-srpskog srpsko-francuskog rečnika (Zavod za udžbenike, Beograd, 2012) i koautorka, zajedno sa Dušankom Točanac i Jasnom Vidić, najnovijeg Francusko-srpskog rečnika (Zavod za udžbenike, Beograd, 2017).


Nicolas Blanc - Školovao se u Tuluzu, Rimu, Lozani, Vašingtonu i Londonu. Stekao BBA (Business Administration & Economics) i Master diplomu u polju finansija i investicija. Radio kao izvršni direktor kompanije ASTREC Intl iz Barselone i kao savetnik u Findomestic banci u Beogradu. Govori 5 jezika.


Dr Juliana Jovičić - Izvorni govornik nemačkog jezika. Profesor, pisani i sudski prevodilac za nemački jezik. Konferencijski prevodilac već više od 15 godina. Reference: Ambasada Nemačke u Beogradu, Predsednik Republike Srbije, RTS, Fondacija Friedrich Ebert, Fondacija Friedrich Naumann, Fondacija Hans Seidel, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), KfW, GRC (German Red Cross), Ministarstvo spoljnih poslova, Bosch, Porsche, Wurth, Grawe, ThyssenKrupp, Privredna komora Srbije ... Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Jelena Aća - Profesor, konferencijski i stručni pisani prevodilac za nemački jezik. Reference: Ekonomsko odeljenje Austrijske ambasade u Beogradu, Austrijski institut u Beogradu, STRABAG... Licencirani je ispitivač za ispite ÖSD i član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Mr Jelena Pržulj - Zvanični prevodilac Ambasade Republike Austrije od 2008. godine. Bavi se aktivno književnim prevođenjem i prevođenjem u oblasti društvenih nauka. Magistrirala nemački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član Udruženja konferencijskih prevodilaca Srbije.


Ana Lukić – Doktorantkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu iz oblasti jezika i kulture. Na Katedri za iberijske studije od 2011. radi kao lektorka za portugalski jezik. Godine 2010. stekla je akademsko zvanje mastera iz oblasti prevođenja i primenjene lingvistike za portugalski i španski jezik na Filozofskom fakultetu u Portu (teza: Transferencija kulturoloških referenci u titlovanju, primer titlovanja srpskog filma Undergroundna engleski i portugalski). Od 2008. do 2010. bila je stipendistkinja Instituta Kamoeš, a 2007. Instituta Ramon Ljulj. Jedna je od osnivača Udruženja prijatelja luzofonije u okviru kojeg vodi prevodilačku sekciju sa kojom je priredila zbirku poezije luzofone Afrike Ruke pune sunca i zbirku angolskih pripovedaka Kad bi život bio takav. Bavi se književnim i audiovizuelnim prevođenjem, a radi i kao tumač pri Sudu u Lozadi (Portugal) i simultani i konsekutivni prevodilac za portugalski jezik pri ambasadi Angole u Beogradu.


Olivera Abadić - jedan od najpoznatijih lektora u zemlji. Ima veoma bogato iskustvo sa preko 60 izlektorisanih dela domaće i prevodne kniževnosti u izdanju sledećih izdavačkih kuća: „Laguna“, „Dereta“, „Mono Manjana“, „Mladinska knjiga“, Službeni glasnik, magazini „Standard“ i „Evropa“. Lektorisala je udžbenike, enciklopedije, beletristiku, popularnu psihologiju, hronologije i biografije, književnost za decu ... Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi Srpski jezik i književnost, a na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila je specijalizaciju za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju. Direktor je OŠ „Dragan Kovačević“ u Beogradu. Trenutno radi i za izdavačku kuću „Klett“, a saradnik je Muzeja primenjene umetnosti i jedan od lektora stručnog časopisa „Komunikacija i kultura online“. Bavi se slikanjem i pisanjem kratkih drama za decu.

Mr Snježana Ćirković – Diplomirala 2002. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Magistrirala 2009. godine na Filološkom fakultetu. Trenutno piše doktorsku disertaciju o Kulturnom identitetu podunavskih Nemaca u Banatu. Od 2004. godine radi u Biblioteci na Katedri za germanistiku. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija na temu digitalnih biblioteka, informacione pismenosti, kao i na radionicama o primeni Web 2.0 tehnologija u bibliotekama. Držala je kurs za master studente germanistike (2011/2012) na temu „Informaciona pismenost za germaniste“.


Dr Cristina Santochirico - Diplomirala je 2005. godine na katedri za strane jezike na Filološkom Fakultetu u Torinu. Godine 2007. upisala je doktorske studije iz oblasti slavistike na Univerzitetu u Torinu. Doktorirala je u martu 2011. sa disertacijom pod naslovom „Beograd i rat. Slika jednog urbicida kroz književnost i film“. Objavila je nekoliko radova na temu savremene srpske književnosti. Od proleća 2011. godine radi u Italijanskom institutu za kulturu. Radila je kao prevodilac na manifestacijama Prosfest u Novom Sadu i Adriatico Mediterraneo u Ankoni. Prevela je sa srpskog na italijanski jezik brojne tekstove iz raznih oblasti.


Dragica Flurina Lompar – profesor i sudski prevodilac za španski i engleski jezik. Radila je kao dugogodišnji prevodilac ambasade Jugoslavije u Madridu i kao šef kolegijuma za špasnki jezik i višegodišnji predavač na Kolarčevom univerzitetu. Koautor je udžbenika španskog jezika i pisac scenarija prve televizijske serije „Sol y Sombra“ za učenje španskog jezika. Radi pisane prevode i za ambasade Španije, Argentine i Malezije, kao i za predstavništvo EU. Prevodila je za izdavačke kuće: Geopoetika, Službeni glasnik, Intersistem kartografija i dr. Predavač je za zaposlene u ambasadama Argentine, Meksika i Španije i predstavništva EU, Narodne banke, Energoprojekta i dr.


Àxel Gonzàlez (Barcelona, Spain) - Lektor katalonskog na katedri za Iberijske studije Filološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor na institutu Servantes. Doktorirao je kultutrologiju na Filološkom fakultetu. Govori 7 jezika