Reference

AMBASADA HOLANDIJE

AMBASADA BELGIJE

AMBASADA EGIPTA

AMBASADA VENECUELE

KANCELARIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA

MINISTARSTVO EKONOMIJE

MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

VOJNOTEHNIČKI INSTITUT

OEBS

AP VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

KOMERCIJALNA BANKA

VOJVOĐANSKA BANKA

STRABAG

HUAWEI

TERMOELEKTRANA NIKOLA TESLA

EPS

BAMBI KONCERN

FONDACIJA KONRAD ADENAUER STIFUNG