Specijalistički kurs stručnog pisanog i sudskog prevođenja

Želite da steknete nivo znanja sudskog tumača –
OVO JE KURS ZA VAS!

Nivo znanja koji ćete steći na ovom kursu jeste nivo koji je potreban da biste postali sudski prevodilac, naročito u pogledu usko specijalizovanih oblasti i stručne terminologije koje se na ovom kursu obrađuju.

Sticanjem diplome o završenom kursu pisanog prevođenja, povećaćete svoje šanse na konkursu koje Ministarstvo raspisuje za sudskog prevodioca.

Kurseve pisanog prevođenja vode nejeminentniji profesori na polju stručnog i sudskog prevođenja - doktori nauka i sudski tumači.

Ministarstvo pravde je jedino eminentno državno telo koje, nakon raspisanog i javno objavljenog konkursa za sudskog prevodioca, može da vas imenuje za sudskog prevodioca na teritoriji Srbije.
Kursevi i tečajevi koje organizuju škole i udruženja samo su način da steknete potrebno znanje i budete spremni za bavljanjem ovim poslom, ali svakako nisu eminentne ustanove koje vam mogu izdati pečat.
Master Translation centar će pratiti i redovno objavljivati uslove i datume konkursa za sudske prevodioce.

Spisak oblasti koje su tema kursa:

• Pravo

• Ekonomija

• Bankarstvo i finansije

• Politika

• Ekologija i zaštita životne sredine

• Ljudska prava

• Marketing i komunikacije

• Evropska unija i njene tekovine

Sudsko prevođenje - najzastupljeniji tekstovi za prevođenje (diplome, serifikati, uverenja, potvrde, izvodi...), pravlila sudskog prevođenja, formiranje cene, usmeno sudsko prevođenje…

Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
80 5 meseci 760 / /