Kurs simultanog prevođenja

Prevodite sa najboljim simultanim prevodiocima u našoj zemlji!

Mi ne moramo da vas izvedemo izvan prostora naše škole kako biste postali odličan simultani prevodilac. Naše učionice su opremljene profesionalnom opremom neophodnom za učenje simultanog prevođenja.

Jedinstvena profesionalna škola prevođenja, Master Translation poseduje i sopstvenu kabinu opremljenu najsavremenijom prevodilačkom opremom, monitorima, slušalicama, mikrofonima i prevodilačkim pultovima.

Profesori koji vode treninge i kurseve su doktori nauka i izvorni govornici za date jezike. Pojedinim predavanjima prisustvuju i eminenti ljudi iz oblasti ekonomije, prava, trgovine, marketinga, politike, bankarstva i sl, u zavisnosti od kursa koji ste odabrali.

Praktične vežbe simultanih prevođenja se s vremena na vreme izvode „uživo“ i izvan kabine - direktno na specijalno pripremljenim sastancima, okruglim stolovima i sl, na kojima se vežba sve ono sa čime se prevodilac najčešće sreće u prevodilačkoj karijeri na našim prostorima.

Najveća prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena obzirom da prevod teče skoro istovremeno sa izvornim izlaganjem, te samim tim nema usporavanja toka događaja.

Najveća prednost prevodioca u vezi sa ovom vrstom prevođenja je spremnost, koncentracija i odlično poznavanje oblasti koja se tiče prevođenja.

Posebna vrsta simultanog prevođenja je takozvano šušutaž, šapatno ili ad hoc prevođenje, koje ćete vežbati na Master Translation kursu. Šušutaž je veoma zahtevna tehnika, koja će vam često biti potrebna na pregovorima, aukcijama ili javnim skupovima.

Program:

 • Kultura i etika usmenog prevođenja, tehnike za savladavanje stresa, pravila javnog nastupa. „Tips for interpreters“ - praktični saveti. Kako izbeći najčešće greške u prevođenju?
 • Mnemoničke veštine - konsekutivno prevođenje bez beleženja.
 • Vežbe sa jednostavnim govornim celinama - akcenat na snalažljivosti i brzini u simultanom prevođenju. Prevazilaženje straha i vežbe koncentracije.
 • Sistem hvatanja beležaka.
 • Institucije EU - Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropska komisija, Sud pravde EU, Evropska centralna banka.
 • Ekonomija: trgovina i tržišno poslovanje. Makroekonomija i mikroekonomija. Ekonomska slika Srbije.
 • Finansije, porezi, berza i računovodstvo. MMF i Svetska banka. Donacije.
 • Unutrašnja i spoljna politika Srbije. Uslovi i proces pridruživanja EU.
 • Prevođenje tema iz oblasti privrednog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti građanskog prava.
 • Prevođenje tema iz oblasti krivičnog prava.
 • Međunarodno pravo i ljudska prava. Zaštita i unapređenje ljudskih prava.
 • Klimatske promene i zaštite prirodne sredine. Ekologija.
 • Prevođenje tema iz oblasti kulture i obrazovne politike. Važnost opšteg obrazovanja usmenog prevodioca.
 • Dodatne teme u skladu sa interesnim sferama polaznika.
Broj časova Trajanje Cena Intenzivni kurs
45 dana
Individualna nastava (dvočas)
do16h / posle16h
42 3 meseca 660 / 40